Teemat

TYÖ

Työn tekemisen pitää olla kannattavaa. Yhteiskuntamme palvelut rahoitetaan verotuloilla.
Verot syntyvät vain työtä tekemällä. Jokainen työ ja työntekijä on arvokas. Työn tekemisellä tulee saada selkeästi myös taloudellista hyvinvointia. Tavoitteena pitää olla, että jokaisen suomalaisen työntekijän tulot nousevat. Myös Joensuussa ja Savo-Karjalassa tulee panostaa yritysten menestysmahdollisuuksien luomiseen. Koko laajaa maatamme on kehitettävä kokonaisuutena. Tätä tukevat sujuvat ja nopeat liikenneyhteydet. Itä-Suomen kolmen tunnin raideyhteys hyödyttäisi koko Itä-Suomea.

 

TULEVAISUUS

Suomi ja maapallo pitää jättää lapsillemme nykyistä paremmassa kunnossa. Tämä on jokaisen sukupolven velvoite. Nuorten mahdollisuudet menestyä elämässä rakentuvat pääosin kotona, mutta yhteiskunnan on panostettava koulutukseen ja sivistykseen. Peruskoulun on oltava turvallinen ja annettava oppimisen eväät, ammattillisen koulutuksen tulee antaa perustaidot ja vahvistaa kykyä oppia uutta, ammattikorkeakoulun ja yliopiston luotava pohjaa vahvoilla perusopinnoilla ja mahdollistettava myös huippuosaajien eteneminen.
Itä-Suomen yliopistoa tulee vahvistaa molemmilla kampuksilla oman alansa huippuosaajaksi.

 

TURVALLISUUS

Ihmisten arki on monin tavoin turvatumpi kuin koskaan aiemmin. Maailma näyttäytyy silti monella tavalla turvattomalta. Rajavartiolaitoksemme tarvitsee lisää resursseja, samoin poliisi. Tärkeintä on kuitenkin meidän jokaisen välittäminen ja huolehtiminen lähimmäisistämme, niin lapsistamme kuin vanhemmistammekin. Välittämistä ei voi ulkoistaa yhteiskunnan tehtäväksi.

 

EDUNVALVONTA

Itä-Suomen ja Joensuun elinvoimaisuuden varmistaminen tarvitsee vahvaa edunvalvontatyötä. Edunvalvonnan onnistuminen edellyttää aina oikean viestin kertomista oikeaan aikaan oikeille ihmisille. Olen ollut mukana viemässä monia hankkeita eteenpäin ja tunnen laajasti valtakunnan tason päättäjiä hyvin.

Kukaan ei kuitenkaan pärjää yksinään, sillä politiikka on joukkuelaji. Tarvitaan kuntien ja koko Itä-Suomen vahvaa yhteistyötä yli poliittisten raja-aitojen.